စာ​ပေနှင့်ယဥ်ကျေးမှုဌာန

စာပေနှင့်ယဥ်ကျေးမှုဌာနတာ၀န်ခံသည် ဆရာမအယ်လားစေးဖောဖြစ်သည်။